Hur uppfattas en rakad man?

  • by

Som titeln lyder, hur uppfattas egentligen en rakad man? Som tur är behöver vi inte gissa eftersom en PhD vid namn Albert E. Mannes från University of Pennsylvania 2012 gjorde tre sammanhängande studier Shorn Scalps and Perceptions of Male Dominane fritt översatt till Rakat huvud och uppfattad manlig dominans.

Studie 1

Grupp:

25 män som alla studerade på ett Master- program i USA valdes från den skolans onlineregister och fotograferades från bröstet upp med identisk bakgrund och mörk kostym med slips. 10 stycken av männen hade rakade huvuden(5 vita, 5 mörkhyade) och de resterande 15 männen(10 vita och 5 mörkhyade) hade frisyrer mellan kort och halslångt hår. Ingen hade skägg och ingen var synligt tunnhårig.

Utförande:

59 studenter varav 35 kvinnliga och 24 män med en medelålder på ca 20 år från ett universitet i Sydöstra USA deltog i studien mot en liten betalning. Samtidigt genomfördes oberoende undersökning online av hur attraktiva männen var. Där ingick 60 personer med en medelålder på 22(37 kvinnor och 23 män).

Deltagarna fick se fotografierna av alla 25 männen på privata datorer i universitets beteende-lab. Ordning i vilken fotografierna visades varierade. Varje deltagare betygsatte på en 7-skalig skal varje man i 3 kategorier: Dominans(hur mäktig,inflytelserik och auktoritär är han?), Hur gammal ser han ut? Och Hur medgörlighet(vänlig, trevlig osv) är han?

Resultat

Medelvärden av de inkomna svaren visade att det inte skiljde särskilt mycket i hur attraktiv, medgörlig eller hur gammal han är. MEN männen med rakade huvuden uppfattades som mer dominanta.

Dock kan det inte uteslutas att de rakade männen hade uppfattats som mer dominanta oavsett frisyr.

Vin Diesel med rakat huvud

Studie 2

Grupp:

I studie 2 betygsattes 4 män med hår och sedan samma män fast med håret digitalt borttaget. Männen var vita med medellångt hår och var liknande i uppfattad attraktivitet och ålder.

Utförande

Denna studie utfördes av en onlinepanel bestående av 367 personer. 13 blev borttagna då de märkte att bilderna var mixtrade med eller korrekt gissade syftet med undersökningen, ytterligare 10 stycken blev borttagna då de svarade identiskt på alla frågor. Kvar blev 344 personer, med en medelålder på ca 39 år och ca hälften kvinnor hälften män. Deltagarna fick se en av de 8 bilderna och blev ombedda att betygsätta mannen på bildens egenskaper i slumpmässig ordning:

  • Dominans
  • Självförtroende
  • ”Gå mot strömmen-vilja”
  • Manlighet
  • Attraktivitet

På en 9 skalig skala. Förutom de parametrarna skulle deltagarna även uppskatta mannens: Ålder, längd, styrka(max bänkpress) och ledarskapspotential . Samt några frågor som kontrollerade att deltagarna inte förstod syftet med undersökningen osv.

Resultat

Bilderna på männen med håret borttaget blev betygsatta:

Mer Dominanta, högre självförtroende, mer maskulina.

OCH uppfattades som äldre, längre och starkare.

Bilderna där männen hade kvar sitt hår ansågs dock som mer attraktiva.

Det var ingen direkt skillnad i ”gå mot strömmen vilja” och ledarskapspotential.

Bruce-Willis-med-rakad-huvud

Studie 3

Utförande

I den här studien fick 552 deltagare mot en liten betalning först läsa en kort beskrivning av en man och sedan utvärdera mannen i beskrivningen med följande attribut: Dominans, självtroende, ”gå mot strömmen-vilja”, manlighet och attraktivitet. Den enda skillnaden i beskrivning var mannens frisyr, Rakad, begynnande tunnhårighet med brunt hår och och tjockt brunt hår.

Resultat

Mannen med begynnande tunnhårighet blev utvärderad sämst i alla attribut förutom ”gå mot strömmen-vilja”. Av det kan man dra slutsatsen att en rakad man anses mer dominant, självsäker, manlig, attraktiv och stark än en man med synligt tunt hår. En man med tjockt brunt hår anses som mer attraktiv medan den rakade mannen uppfattas som mer dominant, resten av attributen mellan tjockt brunt hår och rakat huvud är ganska lika.

Slutsats

Av studien kan man dra slutsatsen att om man har synligt tunt hår bör beslutet att raka sig vara ganska enkelt. Har man tjockt hår uppfattas man som mer attraktiv än om man har rakat hår MEN mer dominant om man rakar av sig håret, så det kan vara att fundera på om man vill se lite mer dominant ut.

Redo att raka av dig håret? Klicka här för mer information om den huvud-rakapparat jag vill rekommendera till dig som tänkt raka dig själv. Sen har jag även en hel del information om hårtrimmers i allmänhet här.

Källa: http://opim.wharton.upenn.edu/DPlab/papers/publishedPapers/Mannes_2012_%20Shorn%20scalps%20and%20perceptions%20of%20male%20dominance.pdf